06 tang 1 NGAY QUOC TE NGUOI CAO TUOI 07 cam ket 08 cung cap moi
Hotline: 0918 468 805 - 0982 015 789
Gọi điện mua hàng nhanh 
 

Bác sĩ tư vấn: 0985 717 961

Tư vấn mua hàng: 0982 015 789

Chính sách bảo mật

 

02 xanh


CHÍNH SÁCH CHIA SẺ THÔNG TIN BẢO MẬT

Mục đích áp dụng:

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Truyền thông sức khỏe cộng đồng Việt Nam (sau đây gọi chung là “Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn".

 

Chính Sách này mô tả cách Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn (“Khách Hàng”). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn được hiểu là hhách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn.

 

QUY CHẾ CỤ THỂ:

- Về việc thu thập thông tin:

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“thông tin khách hàng”).

khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

 

- Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng:

thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn.

Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn. Khi thu thập dữ liệu, Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Các thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được các đối tác cổng thanh toán của Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của khách hàng trên các website thành phần của Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn.

 

Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin cá nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin cá nhân này sẽ được Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn Sau khi thời hạn này kết thúc, Sieuthisongkhoe.com sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của bạn.

 

Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

 

-  Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng:

Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn;

Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa khách hàng với Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn, hoặc ngược lại;

Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn;

Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 

-  Về việc liên kết với các website khác:

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn tại www. Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn.

Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn từ các website khác không phải là website chính thức của Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn.

 

-  Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng:

Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Sieuthisongkhoe.com cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

Ngoài các trường hợp nêu trên, Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Sieuthisongkhoe.com cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

 

Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

+ Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 

+ Trao đổi thông tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn cũng có thể trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

 

+ Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại khách hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

 

+ Trao đổi thông tin khách hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

 

-  Sử dụng Cookie:

Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Shopsuckhoenguoicaotuoi.vn hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

 

-  Liên hệ, giải đáp thắc mắc:

Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ, hãy gửi email đến địa chỉ: shopsuckhoenguoicaotuoi@gmail.com - 028 39914187 

 

 

Thương hiệu bán chạy

02
04
05
06
08
10
20
22
23
24

SHOP SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316027720 -  Ngày cấp: 21/11/2019

Nơi ĐK: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh

Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Gia Cát, 316 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM

Tel: 028 3991 4187 - Hotline: 0983 015 789 - 0918 468 805 

Email: shopsuckhoenguoicaotuoi@gmail.com; cskh@shopsuckhoenguoicaotuoi.vn

Website: www.shopsuckhoenguoicaotuoi.vn